Over

Het congrestival Nieuw bakje troost laat zien en ervaren dat afscheid nemen op vele manieren mogelijk is. In de laatste decennia zijn oude tradities rondom het levenseinde weggevallen; maar tegenwoordig groeit een nieuwe behoefte aan eigen rituelen. Er mag zoveel rondom het levenseinde! Op het moment van confrontatie met een overlijden maken we keuzes. Door de tijdsdruk kiezen we vaak wat we kennen in plaats van wat we willen. Door het gesprek over het levenseinde eerder aan te gaan, betrekken we mogelijk het sterven weer bij het leven, of zoals Winny het zegt; “maken we het levenseinde doodnormaal.”

Het levenseinde doodnormaal maken doen we door in ons dagelijks leven te ontdekken dat de dood in ieder dag aanwezig is. Als je kijkt naar de natuur geeft de herfst de vruchten van het voorjaar af. Zien we de afstervende plantenwereld tot rust komen in de winter om in het voorjaar weer nieuw leven te brengen. De oude rottende boom is een voedingsbodem voor andere soorten planten en dieren. Ook in de dierenwereld is de kringloop van de natuur zichtbaar. Als onze huisdieren sterven oefenen we (on)bewust dat er een tijd komt waarop we onze eigen dierbare familie en vrienden loslaten. Ons hiervan bewust te zijn is belangrijk en daarin mogen we onze kinderen meenemen om een vrijere relatie met de dood te krijgen dan dat in de afgelopen decennia het geval was.

Met deze gedachte maken we tijdens het congrestival Nieuw bakje troost zichtbaar wat er is te doen als voorbereiding op het onherroepelijke afscheid dat ons allemaal te wachten staat. Voor de één komt die tijd eerder dan gewenst, voor een ander later dan gehoopt. Hoe dan ook vertrekken we allemaal van deze aarde waarop we onze geliefden achterlaten. En wat er daarna is, is voor sommigen een weet en voor velen een vraag. De achterblijvers gaan verder met het opnieuw vormgeven van hun leven zonder de fysieke aanwezigheid van de ander, maar met herinneringen en gevoelens.

Congrestival Nieuw bakje troost is een creatie van Stichting Nieuw bakje troost

Nieuw Bakje Troost
VAN OUDE TRADITIES NAAR NIEUWE RITUELEN
Kvk: 85865443