van oude tradities naar nieuwe rituelen
Culinair Erfgoedcentrum
Culinair Erfgoedcentrum


Culinair Erfgoedcentrum

Culinaire tradities behouden; educatie en geschiedenis

Ons doel:
In ons moderne en multiculturele Nederland verdwijnen rouwtradities. We kennen ze niet meer of we kennen elkaars de culturele historische achtergrond onvoldoende. Als Stichting Culinair Erfgoedcentrum, willen wij deze troostende tradities bewaren, delen en een nieuw leven inblazen.
Juist symbolieken, rituelen en tradities in eten geven een houvast in crisissituaties bij rouwverwerking bij het laatste ritueel. In het verleden werden uitvaartrituelen in Nederland vooral vormgegeven door de kerkelijke instanties. Dit gebeurde volgens een relatief vast patroon.

Culinaire tradities zijn bij rouwrituelen belangrijk. Wat werd en wordt er gegeten, bij het rouwen tijdens en na het begraven van een dierbare?

Het is belangrijk om recepten die nodig zijn bij het eten van een symbolische rouwmaaltijd vast te leggen. Te bundelen, en te borgen voor het nageslacht om als houvast deze veelal verborgen tradities bij een rouwtafel te kunnen bereiden. Als troost eten aan te bieden aan een nieuwe generatie.

Uit onderzoek *) blijkt dat een behoefte is aan informatie over alledaagse nieuwe rouw rituelen. Welke nieuwe rouwrituelen kunnen we aanbieden, hoe zijn deze toe te passen en bruikbaar te maken in onze huidige samenleving. Daarnaast zoeken mensen ook meer kennis van traditie.

Doelstelling van het project

  • Het borgen van culinaire funeraire rituelen.
  • Tradities in eetcultuur overdragen naar de volgende generatie.
  • Rekening houdend met de sociale achtergrond, gerechten in een nieuw jasje te gieten en als lespakketten op horeca vakscholen onder te brengen.
  • Het culinair funerair erfgoed bespreekbaar maken, onder aandacht brengen en het delen van kennis over nieuwe ontwikkelingen op dit terrein.

Doelgroepen van het project

  • Studenten horeca vakopleiding of palliatieve zorg
  • Professionals in de horeca
  • Professionals in de palliatieve zorg, uitvaartbranche,
  • Mensen, gezinnen die zich verdiepen in het laatste afscheid

*: door ons uitgevoerde enquête, voor elke leeftijdsgroep – jongeren en experts in de begrafenis branche – als bij een brede bevolkingsgroep, in algemene media, zoals LinkedIn-facebook en Instagram.

Blogs van Carolina:


[ms_blog style=”1″ column=”3″ category=”carolina” page_nav=”no” class=”” id=”” offset=”0″ exclude_category=”” display_title=”yes” display_meta=”yes” display_excerpt=”yes” excerpt_length=”” strip=””]