RondomOverlijden

RondomOverlijden

Website: www.rondom-overlijden.nl

Met Rondom Overlijden bied ik emotionele ondersteuning en praktische begeleiding aan mensen die gaan sterven en hun naasten. Wat betreft de praktische begeleiding betekent het dat ik mensen o.a. informatie geef over wilsverklaringen, of het opstellen van een levenstestament, wat is euthanasie, wat is palliatieve sedatie en geef informatie over het stervensproces. Ik bied een luisterend oor en emotionele ondersteuning bij keuzes en levensvragen. Na het overlijden van een dierbare begeleid ik nabestaanden. Ik bied praktische begeleiding in wat er na een overlijden allemaal geregeld moet worden. In de emotionele ondersteuning heb ik aandacht voor rouw en verlies en sta mensen bij in hun rouwproces met een luisterend oor, begrip en erkenning. Ik bezoek de clienten aan huis.