Persoonlijke uitvaartwade
Persoonlijke uitvaartwade

Persoonlijke uitvaartwade

Persoonlijke uitvaartwade

Website: www.persoonlijkeuitvaartwade.nl

Ik ben Suzanne Verhaaf, wonende in de Zaanstreek. Ik ontwerp, beschilder en maak uitvaartwaden, kistkleden, kistplaten, schilderijen voor nabestaanden, kistbeschilderingen en uitvaartrokken.
Met veel passie, creativiteit en een groot inlevingsvermogen zie ik iedere creatie als een meesterwerk die mijn volle aandacht krijgt. Een uitvaart is het verlengde van hoe iemand in het leven stond. Dit laatste stukje verzorg ik met liefde en respect.
Graag ontmoet ik u tijdens “nieuw bakje troost” waar mijn creaties te zien zijn en waar ik een compleet plaatje laat zien van een persoonlijke uitvaart.