Nunazorg

Nunazorg

Website: nunazorg.nl

Wij bieden onafhankelijke (na)zorg op maat. Het betreft korte of langer durende begeleiding na een verlies waarbij de persoonlijke en unieke hulpvraag het startpunt vormt. We mobiliseren en verbinden mensen waar gewenst. We gaan hierbij uit van de kracht van de persoon zelf in zijn of haar directe omgeving. Doordat wij mensen snel na een verlies benaderen, signaleren wij vroeg of er sprake is van bijvoorbeeld een dreigend sociaal isolement of psychische problematiek. Hierdoor heeft onze nazorg ook een preventief karakter.

Nunazorg werkt in opdracht van externen waaronder uitvaartondernemers, werkgevers, scholen en gemeenten. Mensen met een verlieservaring benaderen we met het doel te onderzoeken of en zo ja welke hulp gewenst is. Wij begeleiden mensen met een verlies een stuk op dit pad.

Betrokken
Wij vormen een betrouwbare, bevlogen en maatschappelijk betrokken coöperatie. De nazorgverleners van Nunazorg hebben veelal zelf ervaring met verlies en hebben hart voor de mensen die zij begeleiden. Wij geloven dat voor ieder mens die met rouw leeft het op enig moment helpend is om hierin gezien te worden en nabijheid te ervaren. Ieder mens heeft de kracht in zich om te rouwen; het proces kan echter zo hevig zijn dat het alles overheerst.
Onze kennis en betrokkenheid leidt ertoe dat Nunazorg een unieke positie inneemt en gevonden wordt door opdrachtgevers die graag met ons samenwerken.