Levenswending Ritueelbegeleiding
Levenswending Ritueelbegeleiding

Levenswending Ritueelbegeleiding

Levenswending Ritueelbegeleiding

Website: levenswending.nl

Afscheid nemen, op een mooie en persoonlijk wijze. Stilstaan bij deze momenten, op een zorgvuldige manier afronden. Essentieel om goed verder te kunnen.
Als ritueelbegeleider kan ik je helpen bij het inhoudelijk vormgeven van een afscheidsbijeenkomst of ceremonie. Met aandacht luister ik naar wat nabestaanden mij vertellen, de anekdotes en herinneringen. We gaan op zoek naar de essentie, wie was hij of zij, wat heeft deze persoon voor jou betekent, wat neem je mee?

Het afscheid vindt plaats met ruimte en respect voor ieders inbreng. De ene keer schrijf ik een complete afscheidsdienst met een persoonlijke opening en slotwoorden, een levensverhaal en overweging. Of ik verzorg een gedeelte en dan vullen nabestaanden zelf een deel in. We komen tot een mooi rond geheel, met betekenisvolle woorden, muziek, beeld en handelingen. Op rustige wijze en met veel gevoel ga ik voor tijdens de uitvaart.
Ik werk daarin samen met de uitvaarbegeleider van jouw keuze.

Afscheid nemen blijft moeilijk. Ik kan je helpen dit op een warme en respectvolle wijze te laten plaatsvinden. Een afscheid, waar je met een goed gevoel op terug kunt kijken.

Soms word ik benaderd door iemand die weet dat zijn afscheid nabij is. We bereiden dan samen de afscheidsdienst zoveel als nodig en mogelijk is voor. Dit kan rust geven.

Naast dat ik ritueelbegeleider ben, zing ik met begeleiding van een gitarist bij uitvaarten en herdenkingsbijeenkomsten.