de Kunst van het Vieren
de Kunst van het Vieren

de Kunst van het Vieren

de Kunst van het Vieren

Website: www.dekunstvanhetvieren.nl

Bijzondere momenten verdienen het om gevierd te worden. Met sprankelende teksten, inspirerende beelden en mooie muziek. Met zorg en aandacht, voor jezelf en voor anderen. Een persoonlijk ritueel, waar je je eigen ingrediënten aan kunt toevoegen, maakt van die viering een waardevolle herinnering.

Of het nu gaat om een feestelijk of een verdrietig moment, een afscheid of een nieuw begin; een ritueel geeft er betekenis en inhoud aan. Het laat je stilstaan bij wat is geweest, heeft aandacht voor het moment en geeft je handvatten voor de toekomst.

Ook rondom ingrijpende veranderingen op de werkvloer kan een ritueel houvast bieden. Een bijeenkomst voor het hele team waarin een passend symbool of thema centraal staat, geeft iedereen de mogelijkheid om zich te verhouden tot de gewijzigde situatie en zich verbonden te voelen met elkaar.

Mijn naam is Carlien van Geffen en ik ben ritueelbegeleider. Op mijn website lees je hoe ik werk en hoe ik je kan helpen om rondom een bijzonder levensmoment of een grote verandering, de juiste snaar te raken met een viering op maat.