Boomkisten

Boomkisten

Website: www.boomkisten.nl

Boomkisten en baren zijn ambachtelijk vervaardigde natuurproducten waarbij de boombast en bijzondere houttekening volledig zichtbaar blijven
Kunstenaar en meubelmaker Bas van Nieuwburg-Bedaux maakt van elke kist, baar, urn en elk grafmonument een kunstzinnig geheel: uniek, persoonlijk en aanraakbaar
Maak samen een kist of een baar in onze houtwerkplaats onder professionele begeleiding.
Initiatiefnemer en oprichter Bas van Nieuwburg- Bedaux levert met Boomkisten een bijdrage aan circulariteit en het effectief verduurzamen van de uitvaartbranche
Het Boomkisten-initiatief heeft tot doel dat er in nalatenschap van het leven, voortdurend bomen worden aangeplant.

Wij maken uitsluitend gebruik van inlands hout uit de directe omgeving: o.a. Beuken-, Eiken-, Berken-, Populieren-, Iepen-, Kastanje-, Essenhout, Douglas of Lariks: vele mooie houtsoorten kunnen worden benut om een bijzondere kist mee te maken.
Door bomen aan te planten kunnen we mooie dingen blijven maken van hout, een bijdrage leveren aan een beter milieu en stimuleren we een duurzaam natuurbeheer voor de toekomst.
Voor iedere verkochte Boom-kist en Boom-baar planten wij een boom.
Via Trees For All investeren we in een aantal duurzame boomaanplanting programma’s in binnen- en buitenland.

BOOMKIST & BOOMBAAR kunnen worden geleverd met de Mutuba-Wade uit Oeganda: een stevig tot natuurvezel gewalste boomschors dat in Oeganda een lange traditie kent voor afscheidsrituelen.
MUTUBA-WADE wordt gemaakt van de boombast van de Mutuba-boom die daarvan geen schade ondervindt maar na iedere, jaarlijkse oogst blijft aangroeien.
NIEUW LEVEN Mensen die ervoor kiezen begraven of gecremeerd te worden in deze prachtige Mutuba-Wade maken het voor ons mogelijk om per wade tenminste 10 Mutuba bomen aan te planten in Oeganda.
Stichting Kinderen van Uganda biedt jongeren en jonge gezinnen trainingen om het ambacht van de vervaardiging van dit natuurproduct voort te zetten en aangeplante bomen samen met koffieboeren te beheren.
‘Met de Mutuba Wade wordt heel bewust afscheid genomen van het leven, en tegelijkertijd wordt het leven doorgegeven’. (Ruud Boon, voorzitter van Stichting kinderen van Uganda). info: www.kinderenvanuganda.nl

Hout voor onze kisten en baren wordt zorgvuldig geselecteerd uit inlands hout.
Wij bieden een besloten ruimte aan familie en nabestaanden om samen een mooie kist of baar te maken.
Het Boomkisten-initiatief heeft tot doel dat er voortdurend bomen worden aangeplant.
Samenwerking met natuurbegraafplaatsen, uitvaartondernemers, gemeenten en lokale natuurorganisaties moet deze doelstelling voor de toekomst versterken.