De gezichten achter het congrestival NIEUW BAKJE TROOST
De gezichten achter het congrestival NIEUW BAKJE TROOST

De gezichten achter het congrestival NIEUW BAKJE TROOST

De gezichten achter het congrestival NIEUW BAKJE TROOSTHet congrestival NIEUW BAKJE TROOST is een initiatief van Immanuel Baan (uitvaartbegeleiding), Carolina Verhoeven (culinair erfgoedcentrum), Winny Bos (levenseinde doula) en Eric van Veluwen (congrescentrum Antropia).

In deze blog lees je meer over Winny Bos – Doulawijzer
Winny is een van de gezichten achter het congrestival NIEUW BAKJE TROOST.
Als levenseinde doula is zij aanwezig bij mensen die het levenseinde in het vooruitzicht hebben. Ter ondersteuning van haar missie ‘het levenseinde doodnormaal maken ‘creëert ze diverse activiteiten. Zo is ze podcast host van de wekelijkse serie ‘Doodnormaal’, waarin ze in gesprek gaat met professionals die met de dood in aanraking komen en hoor je persoonlijke verhalen over het levenseinde. Ook is ze initiatiefnemer van ‘Wij zijn sterfelijk’ om de dood weer in ons leven en in de maatschappij te brengen.

De cirkel van het leven – van de wieg tot aan het graf
Een doula is een dienende, kundige, ervaren vrouw die, aanvullend op de medische zorg, praktische, mentale en emotionele steun biedt bij de geboorte van een kindje. Winny is er als levenseinde doula niet voor het begin van het leven, maar voor het einde. Want zoals we bij onze geboorte met beschuit en slingers worden ontvangen, zo mogen we ook lucht en licht toelaten in ons afscheid. Ze begeleidt mensen die sterven en hun naasten op pad naar het einde, zodat het leven liefdevol afgerond kan worden. Door de pijn aan te gaan, door heel veel vragen te stellen en door te luisteren. En door het leven dat op aarde geweest is, te vieren.

“Je hebt als mens de verantwoordelijkheid om, als dat kan, je leven goed af te ronden. Dat is essentieel voor jezelf en voor de mensen om je heen.”

Als je deelt wat er in je leeft, is er ruimte voor groei
Bijna tien jaar werkte Winny als uitvaartverzorger en voerde ze vele gesprekken met mensen die wisten dat ze op korte termijn zouden sterven. Vol bewondering is ze over de mensen die aan zichzelf konden toegeven dat het leven nog maar kort was en er nog wel alles uit wilden halen wat kon. ‘Je hebt als mens de verantwoordelijkheid om, als dat kan, je leven goed af te ronden. Dat biedt rust, duidelijkheid en ruimte. En nee, dat is niet altijd makkelijk. Daar komt ook veel pijn en schuring bij kijken. Als jij ertoe bereid bent om die pijn aan te gaan, dan kunnen er prachtige dingen ontstaan’, aldus Winny.

Door met de dood te leven ga je nog meer leven
Rouw begint niet op het moment dat we iemand verliezen. Het begint al veel eerder. Als iemand een diagnose krijgt, maar ook als we zien dat iemands lichamelijke of psychische gezondheid afneemt. In iedere dagelijkse dag is er zicht op onze sterfelijkheid. Of er een morgen is, dat is niet gegarandeerd. Doe die bucketlist nu! Leef je leven nu en wees dankbaar voor iedere dag die er is.

“Jij kan zelf bepalen hoe je laatste reis eruitziet! De wereld van voorbereiden op de dood, afscheid nemen en rouw is zoveel groter dan ons wordt aangereikt. Ik hoop dat we dat tijdens het congrestival kunnen laten zien.”

Het levenseinde doodnormaal maken
Winny hoopt dat het congrestival een Interactief weekend zal zijn waarin we in gesprek raken met elkaar over leven en dood. Een weekend waarin bezoekers terug naar huis gaan met een breder beeld van wat zij mogelijk zelf willen voor hun eigen afscheid. En, het zou het allermooiste zijn als mensen in gesprek gaan met hun omgeving. Het congrestival als middel om het levenseinde weer doodnormaal te maken.

Op www.doulawijzer.nl lees je meer over Winny en beluister je ook haar podcast ‘Doodnormaal’.