NIEUW BAKJE TROOST
Praktische informatie

Praktische informatie

Het congrestival NIEUW BAKJE TROOST vond in 2022 en 2023 plaats in het laatste weekend van oktober.

Herkomst

De laatste dagen van oktober zijn al eeuwen lang een bijzondere periode als we kijken naar de verbinding tussen het leven hier op aarde en de wereld van de gestorvenen. Al vele verschillende culturen wordt in deze tijd een feest gevierd om de gestorvenen te herdenken of om de verbinding met de gestorvenen te versterken.

Er wordt gezegd dat in deze tijd de sluier tussen de wereld van de levenden en de wereld van de doden het dunst is.

Het is het weekend van onder meer Allerheiligen, Halloween, Dias de los Muertos (Dag van de Doden) en Samhain en ongetwijfeld nog vele andere jaarfeesten die in de loop van de geschiedenis verloren zijn gegaan.

Van oude tradities naar nieuwe rituelen

Van oude tradities naar nieuwe rituelen betekent daarom ook dat we op deze datum een nieuw ritueel vormgeven door ons opnieuw te verbinden met de dood en de vergankelijkheid van ons leven. Dat we ons opnieuw verbinden met de gestorvenen van wie we afscheid hebben moeten nemen in dit leven. Met deze vragen willen we invulling geven aan het congrestival NIEUW BAKJE TROOST.