van oude tradities naar nieuwe rituelen
Stichting Wederzijds
Stichting Wederzijds


Stichting Wederzijds

Stichting Wederzijds werkt aan het bewust en spiritueel omgaan met sterven. Dat doen we door in gesprek te gaan, activiteiten te organiseren, publicaties mogelijk te maken, voorlichting en advies te geven. En kennis te delen.

Naar een spirituele en menswaardige stervenscultuur

Stichting Wederzijds geeft antwoorden op een vraag die snel actueler wordt en bij steeds meer mensen leeft: hoe kun je bewust en met oog voor het spirituele met sterven omgaan?

Wij organiseren o.a. conferenties, cursussen, lezingen en workshops rondom de vele thema’s die hiermee samenhangen. Wij zien informatie, ontmoeting en studie als middel om bewustzijn te wekken voor een meer spirituele stervenscultuur.

Wederzijds wil een overkoepelend platform zijn voor ieder die zich bezint op het sterven, de dood en het leven na de dood. Dan denken we in eerste instantie aan mensen met persoonlijke belangstelling voor deze grote levensvragen.

Daarnaast gaat het om mensen die beroepsmatig betrokken zijn, zoals artsen, verpleegkundigen en verzorgenden, geestelijk verzorgers, maatschappelijk werkers, hospice medewerkers, vrijwilligers in de palliatieve zorg, kunsttherapeuten, biografisch werkers, uitvaartondernemers en anderen die in hun werk met de dood in aanraking komen.

We laten ons inspireren door de Antroposofie en de Christengemeenschap. Een belangrijk uitgangspunt is, dat het niet alleen om de behoeften van stervenden gaat, maar ook om die van de gestorvenen – ook zij verlangen naar onze aandacht, liefde en betrokkenheid.

Stichting Wederzijds verzorgt de volgende workshop:

Helaas geen berichten gevonden.