SamSam Uitvaartcoaching
SamSam Uitvaartcoaching


SamSam Uitvaartcoaching

Bijzondere bijstand; bewaken en verdiepen.

De verzorgingsstaat staat in de steigers. De groep mensen met een minimuminkomen wordt groter en het vanzelfsprekende sociale vangnet vertoont gaten. Wat als er geen polis is, geen spaargeld en schulden van de overledene ? Het lijkt of de uitvaartwereld het moet opknappen. En dat is een geweldige uitdaging. Er is een hele grote groep mensen – krap een vierde in de grote steden –  die in de verdrukking raakt bij een overlijden.  En daar kunt u als uitvaartverzorger een heel positieve rol in spelen. Met een beetje extra kennis kunt u als uitvaartondernemer of als nabestaande, mensen een route wijzen zodat uitvaartkosten kunnen worden betaald en schulden voorkomen. Vrijwilligersorganisatie stichting SamSam Uitvaartcoaching geeft graag kennis door over regelgeving en valkuilen in de situatie waarbij mensen een uitvaart moeten regelen, maar daar eigenlijk geen geld voor hebben.