Culinair Historisch Erfgoedcentrum
Culinair Historisch Erfgoedcentrum


Culinair Historisch Erfgoedcentrum

De mens is de enige in zijn soort die zich onderscheidt in de zorg om de doden. De mens koestert zijn herinnering aan overledene, ook al is een dierbare overleden, wij spreken tot hen. Nemen deel aan zijn gang naar zijn laatste rustplaats door het samenkomen en afscheid nemen in besloten kring. Verzorgen zijn laatste rustplaats en laten de herinnering in ons voortleven door middel van een foto- een as- relikwie of sieraad.