Boekerij de Phoenix
Boekerij de Phoenix


Boekerij de Phoenix

Boekerij de Phoenix is tijdens het congrestival aanwezig met boeken over de volgende rubrieken:

1. Gezondheid en ziekte
2. Ouderdom en stervensbegeleiding
3. Bijna-doodervaringen
4. Sterven, het moment van sterven
5. Wat gebeurt er na het sterven?
6. Rouwen, zingeving en troost
7. Gezichtspunten rond euthanasie
8. Gezichtspunten rond orgaandonatie
9. Zelfdoding
10. Omgaan met niet geïncarneerde zielen, de gestorvenen
11. Het leven tussen dood en nieuwe geboorte
12. Geboorte en sterven van kinderen